Konular

1. Kimyasal tür nedir?   2. Kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırılması   3. Güçlü etkileşimler • İyonik bağ • Kovalent bağ • Metalik bağ

4. Zayıf etkileşimler • Van der Waals etkileşimleri • Hidrojen bağı

5. Fiziksel ve kimyasal değişimler • Tepkime denklemleri

Kavramlar / Terimler

• Molekül • İyon • Kimyasal bağ • Değerlik elektronu • İyonik bağ • Kovalent bağ • Polar kovalent bağ • Apolar kovalent bağ • Metalik bağ • Moleküller arası etkileşim